Zascrolluj nahoru
Email  xzone@xzone.cz   Telefon 415 652 090 (8:00 - 16:00)

INFORMACE O ZBOŽÍ

Zoo Tycoon 2

Zoo Tycoon 2

Kód: 11216
Cena: 299 Kč
Nákupem získáte 11 kreditů
Dostupnost zboží:
Online obchod: vyprodáno

Lokalizace: České titulky

POPIS

Pro p?íznivce budovatelských strategií, zejména pak té, která nesla název Zoo Tycoon a na krabi?ce m?la logo Microsoftu je tu plnohodnotné pokra?ování hry - Zoo Tycoon 2. Hra sérii povznése do nové dimenze, a to doslova, nebo? je kompletn? ve 3D. To ovlivní pochopiteln? mnohé. Zejména tedy možnosti kamery, která vám nyní dovolí p?iblížit se mnohem blíže k míst?m, která máte chu? zkoumat podrobn?ji. T?šit se m?žete na 30 druh? zví?at, která budou propracovaná do nejmenších detail?, ješt? zábavn?jší animace, spoustu nástroj? a objekt? k výstavb? a zatraktivn?ní vaší zoologické zahrady. Interface a ovládání má být intuitivní a jednoduché. Chyb?t samoz?ejm? nebude tutoriál. Dále si budete moci vyzkoušet t?i herní typy - Campaign, Freeform a Sandbox. Objevíte ale i další novinky, nap?íklad nové módy - Zoo Guest mode, který vám umožní vaši zahradu projít jako každý jiný návšt?vník a užít si tak i všechny ty radosti, které svým návšt?vník?m v parku dop?áváte; Zoo Keeper mode, který vám umožní starat se o zví?ata jako ješt? nikdy p?edtím; a Photo mode, s jehož pomocí si budete moci po?ídit obrázky svých oblíbenc? (zví?at i návšt?vník?) a sdílet je s p?áteli online. Hra bude zahrnovat také encyklopedii (Zoopedia) obsahující nejr?zn?jší zajímavé informace o zví?atech. Hra je v ?eštin?.

Minimální konfigurace

 
KONFIGURACE BUDE ZADÁNA, AŽ BUDE ZNÁMA OD DISTRIBUTORA HRY.
TOP HRY