Zascrolluj nahoru
Email  xzone@xzone.cz   Telefon 415 652 090 (8:00 - 16:00)

INFORMACE O ZBOŽÍ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Collectors Edition

The Elder Scrolls IV: Oblivion Collectors Edition

Kód: 11702
Cena: 999 Kč
Nákupem získáte 39 kreditů
Dostupnost zboží:
Online obchod: vyprodáno

Lokalizace: V angličtině

POPIS

Kusov? omezená sb?ratelská edice hry Oblivion obsahuje:

- Edice je v p?ekrásném rozkládacím papírovém balení (viz. foto)
- Bonusové DVD, které obsahuje koncepty, rendery a hlavn? rozsáhlý dokument o tvorb? hry
- Replika mince, s kterou se platí ve sv?t? The Elder Scrolls. Obrázek Septima
- Kapesní pr?vodce sv?tem: mapy, obrázky, historie sv?ta. Ukázka dvou stránek


P?íb?h Elder Scrolls IV: Oblivion není s p?íb?hy p?edchozích her nijak spojen. Odehrává se sice na stejném kontinent?, ale v jiné provincii - Cyrodiil. Tato oblast není tak vyprahlá jako Morrowind, jsou zde lesy, hory, bažiny a na západ? je dokonce p?ístup k oceánu. Co se tý?e ras, jsou zde všechny, které znáte z p?vodní série. Hra má drastický spád. Rozhodn? se nebudete muset obávat nudy. Po grafické stránce je hra naprosto úžasná, foto-realistická. Na technologii grafiky tv?rci pracovali celý jeden rok. Stejn? jako p?edchozí hry i Oblivion má standardn? nastavenu first-person perspektivu. Umož?uje ale také p?epnutí se do pohledu t?etí osoby. Co do rozlohy herního sv?ta je Eleder Scrolls IV v?tší než Morrowind. P?epracován byl design interface kompasu a map, a to tak, abyste dlouho netápali p?i pátrání po n?jakém zážitku. Nudné a stále se opakující cestování jaké jste mohli zažít v Morrowindu, je v Oblivion eliminováno. Upraven je rovn?ž systém získávání zkušeností. V zásad? z?stává stejný, jen je o n?co více p?izp?sobiteln?jší vašim požadavk?m (nap?. v p?ípad?, že se po ?ase hraní rozhodnete ubrat s vývojem svého hrdiny trochu jiným sm?rem než dosud). Ur?ité zm?ny zaznamenal i systém souboj?. Stále zde hrají d?ležitou roli statistiky, jsou však postaveny smyslupln?ji. Úpln? p?epsán byl systém AI. Sv?t, který vám Oblivion otev?e, je skute?n? plný života. NPC mají rozvrh na celých 24 h denn?, 7 dní v týdnu. Další vyzdvihovanou vlastností je r?znorodost hraní za p?t odlišných frakcí, do kterých se dá vstoupit. Ti záporn?ji nalad?ní se mohou stát vrahem v Dark Brotherhood, n?kdo jiný se zase za?adí mezi ?leny guildy mág?, kde se musí nau?it kouzla ze všech m?st (tam lze mimochodem koupit domy) a až poté získá p?ístup do Arcane univerzity, bude teprve sm?t za?ít kouzlit. Hrá? se také m?že stát upírem (a pak pokra?ovat v misích po vypití krve) nebo vlastnit p?edm?ty, které dovedou vzk?ísit mrtvé a využít jich coby bezmyšlenkovitých bodyguard?.
Zdroj popisku: Tiscali Games

Minimální konfigurace

 
KONFIGURACE BUDE ZADÁNA, AŽ BUDE ZNÁMA OD DISTRIBUTORA HRY.
TOP HRY