Soutěž o PS5

Soutěž už skončila. Děkujeme všem za krásnou účast!

Správně odpověděl a vylosován byl:

Ondřej Škeřík

Gratulujeme!

PRAVIDLA

- Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

- Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže

- Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit.

- Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže včetně osob jim blízkých.

Pořadatelem soutěže je společnost Xzone s.r.o.