Dragon Age: Origins - Collector Edition
PC

(2x)
1 299
Nákupem získáte 26 kreditů
Lokalizace: České titulky
Štítky: Fantasy
  • Kusov? omezená sb?ratelská edice je v plechovém boxu. Obsahuje Bonus DVD (nap?. making of dokumenty, soundtrack, wallpapery apod.), látkovou mapu. 3x ekxluzivní ingame obsah -Bergens Honor: helma z dra?ích kostí (+2 armor, +25 physical resistance, +6 attack), Grimoire of the Frozen Wates: speciální kniha p?idávající +3 všem vlastnostem, Final Reason: magická h?l (p?idává poškození ohn?m apod.). Speciální quest do hry The Stone Prisoner, který vám umožní plnohodnotného ?lena skupiny (golema Shale). Zde obrázky bonus?.

    Duchovní nástupce slavné ságy BioWare Baldurs Gate, jedné z nejúsp?šn?jších RPG v d?jinách herního pr?myslu, p?edstavuje Dragon Age: Origins návrat studia k jeho ko?en?m. P?ináší spojení nejlepších prvk? sou?asných fantasy titul? s úžasnými vizualizacemi, emocemi nabitými p?íb?hy, hrdinnými souboji, mocnými magickými schopnostmi a známými herci v digitální podob?. Se všemi esencemi kvalitního temného p?íb?hu a propracovaného herního systému p?ichází v Dragon Age: Origins klasická RPG ve své nejryzejší podob?.Dragon Age: Origins je temná hrdinská fantasy, která si na nic nehraje. P?íznivci her od Bioware se mohou t?šit na nejemocionáln?jší herní zážitek, jaký kdy vytvo?ili. Rozsáhlý skupinový systém boje – Dragon Age: Origins uvede inovativní flexibilní systém boje. Hrá?i se budou ú?astnit gigantických bitev a využívat zvláštních schopností své družiny k ni?ení po?etných mas nep?átel a obrovských nestv?r.Mocná kouzla – Pobíjení zástup? nep?átel nabývá ješt? v?tší p?itažlivosti díky speciálním kombinacím kouzel, v nichž se jedine?n? propojí moc a ú?inky magických vlastností. Široké možnosti vlastních úprav – Hrá?i si vytvo?í vlastní postavy, získají výjime?né zvláštní schopnosti (kouzla, talenty a dovednosti) a budou objevovat stále siln?jší zbran? hromadného ni?ení.Váš p?íb?h, vaše cesta – V rámci p?itažlivého p?íb?hu plného emocí, si hrá?i zvolí, zda cht?jí utvo?it nebo bo?it aliance. Jejich volby a zp?sob uchopení moci zm?ní okolní sv?t. P?íb?h podle p?vodu – Hrá?i si zvolí sv?j p?vod a projdou specifickým úvodem, který jim p?edest?e pohled, jakým vidí sv?t oni a opa?n?, jak sv?t vidí je. Hrá?ova volba p?vodu ur?í, kým bude a kde najde po?átek své cesty. Podle toho se pak za?nou odvíjet d?je a dobrodružství jeho originálního p?íb?hu.
    Hra je v ?eštin?. Jde ale zvolit i angli?tinu. Manuál a bonusvý materiál je v angli?tin?.
  • Diskuze dočasně vypnuta

    Své dotazy k objednávkám prosím směřujte na email xzone@xzone.cz. Děkujeme.

    Komentáře (0)

Hodnocení zákazníků (2)
Přidat hodnocení

Koupit či Nekoupit ?
Já říkám že tahle hra za tuhle cenu stojí :) Hra projeta dohromady 21 x a teď hraju za Dála. Rozhodně doporučuji hráčum co mají rádí Baldurs Gate !

Určitě nastupce baldurs gate tahle ra se zepiše do sině slavy takže kupte