Představení karetní hry Disney Lorcana
Pravidla, mechaniky hry a co si pořídit do začátku.

12.1.2024

Lorcana je nová sběratelská karetní hra (označují se anglickou zkratkou TCG) od studia Disney, která u nás bude oficiálně uvedena na trh v první polovině února 2024.

Hra jako taková je primárně určena pro 2 hráče, avšak i sami vývojáři uvádí, že není horní hranice pro počet hráčů. Cílem hry je získat 20 lore counteru (příběhových bodů). Kromě toho je možné vyhrát, i když si oponent nemůže dobrat další kartu ze své knihovny.

Balíček
V této sběratelské karetní hře si je třeba sestavit 60karetní balíček, který je tvořen přesně ze dvou inků (inkoustů) a může obsahovat až 4 kopie jedné karty.

Ink
Svět Lorcany tvoří Inky, přesněji šest diametrálně odlišných. Každý z nich vyniká v něčem jiném. Hráči je mohou libovolně kombinovat a vytvářet tak zcela unikátní balíčky.

Amber (zlatá)
Je obvykle podpůrného charakteru a často zahrnuje postavy typu léčitelé a strážci.

Emerald (zelená)
Disponuje schopnostmi, které mohou zmást protihráče, nutí je vracet nepřátelské karty zpět do ruky nebo je přímo odhazovat.

Sapphire (modrá)
Tato barva je vhodná pro hráče, kteří chtějí mít jasně danou strategii a u hry kreativně přemýšlet.

Amethyst (fialová)
Zde mohou hráči najít velmi silné karty, jejichž aktivace není jednoduchá. Je třeba počítat s tím, že musí zvolit vhodné podpůrné karty, aby Amethyst ink vytěžili na maximum.

Ruby (červená)
Agresivní a přímočarý ink, který často umožňuje hrdinům vyzvat protihráčovy hrdiny už v kole při vyvolání.

Steel (šedá)
Hrdinové v šedých barvách mají oproti ostatním mnohem vyšší statistiky, a to jak útoku, tak obrany. Obojí zužitkujete v nepřátelských výzvách.

Typy karet
Characters (Postavy)
Hlavní mechanikou, pomocí které dosáhnete vítězství a zároveň jej znemožníte protihráči, jsou právě postavy. Každý hrdina je vybaven statistikami, udávajícími jeho sílu a obranu, a také pasivními a aktivními schopnostmi. V průběhu hry máte možnost splnit quest (úkol) a získat tak lore countery (příběhové body), které jsou potřebné k vítězství.

Items (Předměty)
Karty, které po zahrání zůstanou ve hře. K jejich aktivaci je vždy třeba splnit dané požadavky –může se jednat o pouhé tapnutí, zaplacení inku anebo samotného zničení předmětu.

Actions (Akce)
Karty s okamžitým efektem, po zahrání hru opouští. Mají schopnost posílit hráče, nebo naopak ničit karty protivníka.

Songs (Písně)
Speciální verze karet Akce. Chovají se totožně, až na jednu výjimku – mohou být zahrány za alternativní cenu Inku, a to díky Singers Hrdinům. Pěvci a pěvkyně totiž mohou svojí přítomností kartu zlevnit.

Popis Karty
Každá karta obsahuje svou cenu inku, popis a ability. Zde si ukážeme popis jednotlivých částí na ikonickém Mickeym.

1. Cost (Cena)
- Kolik Inku je potřeba zaplatit pro zahrání karty
2. Inkwell Icon (Ikona kalamáře)
- Hexagon kolem ceny Inku značí, že karta může být použita do hráčova Inkwellu (Kalamáře)
3. Name (Jméno)
- Jméno a podtitul karty
4. Classification (Druh)
- Může korespondovat s efekty některých karet
5. Ink (inkoust)
- Barevné označení, do kterého Inku karta patří
6. Abilities and Effects (Schopnosti a efekty)
- Popis karty obsahující její schopnosti a efekty
7. Character Stats (Statistiky karty)
- Síla a obrana karty spolu s ukazatelem hodnoty Lore (příběhu), které hráč získá v případě vyslání karty na Quest (úkol)

Rarita karet
V každé TCG (sběratelské karetní hře) mají jednotlivé karty svoji raritu, od základní až po vzácnou, od níž se odvíjí jejich cena. Ty běžné mohou stát pár korun, naopak vzácné, které se buď těžce shání, nebo je jich prostě málo, mohou vyjít na desítky až stovky tisíc korun. Lorcana tomu není výjimkou, potkat se můžeme se šesti druhy rarity.

- Common (šedý kruh) Běžná
- Uncommon (bílá kniha) Výjimečná
- Rare (bronzový trojúhelník) Vzácná
- Super Rare (stříbrný čtverec) Velmi vzácná
- Legendary (zlatý pětiúhelník) Legendární
- Enchanted (duhový hexagon) Kouzelná

Příprava hry
- Zamíchejte balíček
- Nastavte si ukazatele Lore (příběhu) na 0
- Doberte si 7 karet
- Vyměňte si nevhodné karty za nové (volitelné)
- Rozhodněte hodem kostky, kdo je začínající hráč

Průběh hry
Jednotlivá kola hráčů se dělí do dvou fází, které si zde rozebereme.

Beginning Phase (Počáteční fáze)
1. READY – Příprava exerted (vyčerpaných/tapnutých) karet.
2. SET – Kontrola efektů karet, které by se měly aktivovat v této fázi tahu.
3. DRAW – Dobrání vrchní karty ze svého balíčku. V případě prvního tahu si hráč nedobírá.

Main Phase (Hlavní fáze)
Jednou za kolo můžete do svého Kalamáře (Inkwell) vyložit lícem dolů jednu kartu. Po zbytek hry budou tyto karty sloužit pouze jako zdroj/platidlo pro zahrání ostatních karet z hráčovy ruky. Nezapomínejte ale, že do Kalamáře (Inkwell) lze použít pouze karty, které mají okolo ikonky s hodnotou v levém horním rohu nakreslený hexagon.

Následující akce lze vykonávat v libovolném pořadí:
- Zahrání karty. Každý hráč může hrát pouze ve svém tahu.

- Použití schopnosti, která nevyžaduje vyčerpání. Tedy pokud zahrajete kartu, která nemá schopnost útočit anebo aktivovat jiné efekty, není možné ji v daném kole využít. V případě těchto karet je třeba počkat, než projde celé kolo protihráče a vy jste opět na tahu.

- Použití schopnosti karty Item (Předmětu). U karet tohoto typu můžete využít jejich schopností ihned při zahrání.

- Zahrát kartu Characters (Postavy). Pokud mají hrdinové speciální schopnost a mohou být používaní hned v kole, ve kterém jsou vyloženi, můžete je zahrát okamžitě. Případně hrajete ty, které už jsou ve hře, a už prošlo kolo soupeře. 

Tyto karty je možné využít hned na několik aktivit, a to:
a) vyzvete vyčerpanou soupeřovu kartu Characters (postavy). V tomto případě si postavy navzájem udělí poškození. Karta, u které je hodnota obrany snížena na 0 nebo méně, hru okamžitě opouští. Pokud se tomu tak nestane, zaznamená se zranění pomocí counteru (žetonu) na kartu postavy. Ta má následně po zbytek hry sníženou obranu.

b) vyčerpáte kartu pro využití její ability

Pravidla umím, co je potřeba do začátku?
Ideální je začít u předkonstruovaného balíčku, který je vždy připraven k okamžitému hraní.V každé edici zpravidla vychází nové, navíc obsahují jeden booster. Jako u každé TCG je vhodné mít karty obalené, aby se neponičily, a doporučujeme také používat podložku. Pro zkušenější hráče jsou poté boostery. V těch se vždy nachází náhodné karty z dané edice, s nimiž je možné svůj balíček vylepšit anebo si jej postavit celý od základu.