Zoo Tycoon 2 - anglická verze
PC

1 499
Nákupem získáte 30 kreditů
Lokalizace: Angličtina
Štítky: Tycoon
  • Pro p?íznivce budovatelských strategií, zejména pak té, která nesla název Zoo Tycoon a na krabi?ce m?la logo Microsoftu je tu plnohodnotné pokra?ování hry - Zoo Tycoon 2. Hra sérii povznése do nové dimenze, a to doslova, nebo? je kompletn? ve 3D. To ovlivní pochopiteln? mnohé. Zejména tedy možnosti kamery, která vám nyní dovolí p?iblížit se mnohem blíže k míst?m, která máte chu? zkoumat podrobn?ji. T?šit se m?žete na 30 druh? zví?at, která budou propracovaná do nejmenších detail?, ješt? zábavn?jší animace, spoustu nástroj? a objekt? k výstavb? a zatraktivn?ní vaší zoologické zahrady. Interface a ovládání má být intuitivní a jednoduché. Chyb?t samoz?ejm? nebude tutoriál. Dále si budete moci vyzkoušet t?i herní typy - Campaign, Freeform a Sandbox. Objevíte ale i další novinky, nap?íklad nové módy - Zoo Guest mode, který vám umožní vaši zahradu projít jako každý jiný návšt?vník a užít si tak i všechny ty radosti, které svým návšt?vník?m v parku dop?áváte; Zoo Keeper mode, který vám umožní starat se o zví?ata jako ješt? nikdy p?edtím; a Photo mode, s jehož pomocí si budete moci po?ídit obrázky svých oblíbenc? (zví?at i návšt?vník?) a sdílet je s p?áteli online. Hra bude zahrnovat také encyklopedii (Zoopedia) obsahující nejr?zn?jší zajímavé informace o zví?atech.
  • Přidejte komentář

    Pravidla komentářů

    Dotazy k objednávkám pište na email xzone@xzone.cz, kde vám můžeme odpovědět rychleji :)

    Děkujeme, že s ostatními hráči diskutujete slušně. Vulgární a nevhodné komentáře (např. odkazy na jiné eshopy, příspěvky mimo téma dané hry) jsou automaticky mazány.

    Komentáře (0)

Hodnocení zákazníků (0)
Přidat hodnocení

Buďte první a dejte vědět ostatním, jak se vám líbí Zoo Tycoon 2 - anglická verze!