Zascrolluj nahoru
Email  xzone@xzone.cz   Telefon 415 652 090 (8:00 - 16:00)

INFORMACE O ZBOŽÍ

TrackMania United

TrackMania United

Kód: 12324
Cena: 399 Kč
Nákupem získáte 15 kreditů
Dostupnost zboží:
Online obchod: vyprodáno

Lokalizace: České titulky

POPIS

TrackMania United spojí všechny dosavadní po?iny z této budovatelsko-závodní série pod jednu st?echu - první Trackmanii z roku 2004, pokra?ování Trackmania Sunrise z roku 2005, všechny jejich oficiální p?ídavky/rozší?ení a samoz?ejm? také Trackmanii Nations. Nep?jde o standardní kompilaci, že byste dostali n?kolik stejných CD, co už m?žete vlastnit z d?ív?jška, nýbrž posta?í vám spušt?ní jedné aplikace. Z jejího menu, které nápadn? p?ipomíná jakýsi opera?ní systém, si vyberete, zdali chcete závodit na poušti ?i na sn?hu z jedni?ky, na ostrov? nebo v zálivu ze Sunrise ?i na stadionu z Nations.Nejlepší na tom je, že vše (monitorování vámi dosažených výkon? na každé trati, multiplayerové rozhraní, žeb?í?ky, motivace k lepším výsledk?m atd.) bude fungovat na podobném principu jako v Nations, což je vzhledem k jeho oblíbenosti u milion? hrá?? vcelku logické. Hra vás tedy bude sama informovat o možné ú?asti v nadcházejících sout?žích ?i aktuálních událostech, nov? uvidíte hodnocení vašeho závodního týmu nebo se budete moci n?co p?iu?it ze sledování t?ch nejšikovn?jších borc? v položce Mania Stars. V MediaTrackeru vytvo?íte vlastní úvodní filmové sekvence, složené nap?íklad z napínavé opakova?ky, stejn? jako zde zpest?íte trat? jinou muzikou, obrázky nebo videem dle svého gusta. P?es Model Importer nahradíte sv?j automobil n?jakým jiným modelem, Painterem si ho pomalujete a p?es integrovanou P2P sí? si pak jednoduše vym?níte svá díla s ostatními hrá?i po celém sv?t?. Ti potom zhodnotí kvalitu vašich výtvor?, i když se s nimi t?eba v?bec nebudete znát. V ?eštin?.

Minimální konfigurace

 
KONFIGURACE BUDE ZADÁNA, AŽ BUDE ZNÁMA OD DISTRIBUTORA HRY.
TOP HRY